સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Freelancer Development World" સુવિચાર :- "મોટું વિચારો, ઝડપથી વિચારો, દુરંદેશી કેળવો. વિચારો પર કોઈનો એકાધિકાર નથી.- ધીરુભાઈ અંબાણી" For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Thursday, 20 November 2014

રંગ બદલતા ઝેરી બ્લ્યૂરિંગ ઓક્ટોપસ

Gayatri  Freelancer Solution
( Follow Us :-  Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo Group, BlogWebsite, )

Good News Gayatri Freelancer Solution Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,



રંગ બદલતા ઝેરી બ્લ્યૂરિંગ ઓક્ટોપસ

કેટલીક જાતના દરિયાઈ જીવો અને જીવજંતુઓને પોતાના રક્ષણ માટે ઝેરી ડંખ હોય છે. દરિયાઈ જીવોમાં સૌથી વધુ કાતિલ ઝેર ધરાવતા બ્લ્યૂરિંગ ઓક્ટોપસ છે. બ્લ્યૂ રિંગ ઓક્ટોપસ ત્રણ જાતના હોય છે. બ્લૂરિંગ ઓક્ટોપસ પેસિફિક અને હિંદ મહાસાગરમાં જોવા મળે છે. આ ઓક્ટોપસ માણસ માટે જોખમી છે.
૧૨ થી ૨૦ સેન્ટિમીટર લાંબા આ ઓક્ટોપસને ૮ પગ હોય છે. અને પીળા રંગની ચામડી પર ભૂરી અને કાળી રિંગની પેટર્ન હોય છે. તે ઉશ્કેરાય કે ગુસ્સે થાય    ત્યારે રિંગના રંગ બદલાઈ જાય છે. બ્લૂ રિંગ ઓક્ટોપસ પરવાળાના ટાપુઓ અને અખાતના છીછરા પાણીમાં રહે છે. મોટે ભાગે ખડકોમાં છુપાઈને બેસે છે અને કરચલા જેવા નાના દરિયાઈ જીવોનો શિકાર કરે છે.
શરીરનો રંગ બદલવા ઉપરાંત બ્લૂ રિંગ ઓક્ટોપસની બીજી એક ખાસિયત જાણીતી છે. તેના આઠ પગમાંથી કોઈ પણ કપાઈ જાય તો નવો ઊગે છે. આ ઓક્ટોપસનું ઝેર ભયંકર હોય છે. તે જેને ડંખ મારે તેના લોહીમાંથી ઓક્સિજન નાશ પામે છે અને શિકાર રૃંધાઈને મૃત્યુ પામે છે. ઓક્ટોપસના  બચ્ચાં જન્મતાંની સાથે જ સ્વતંત્ર થઈ જાય છે અને છુપાવવા માટે ઓક્ટોપસને રંગ બદલવા ઉપરાંત વિવિધ આકાર ધારણ કરવાની શક્તિ પણ છે તે ક્યારેક કોઈ માછલીનો આકાર ધારણ કરીને છુપાઈને ખડક નીચે બેસી રહે અને શિકારની રાહ જુએ છે.
Source :- http://www.gujaratsamachar.com
Products :- Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop,C, C++, Java Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
  More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)
Website :- http://gayatrisolutiongroup.com/

No comments:

Post a Comment