સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Freelancer Development World" સુવિચાર :- "મોટું વિચારો, ઝડપથી વિચારો, દુરંદેશી કેળવો. વિચારો પર કોઈનો એકાધિકાર નથી.- ધીરુભાઈ અંબાણી" For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Friday, 2 August 2013

Tet 2 Exam Declare...........!Gayatri  Freelancer Solution

Tet 2 Exam Declare...........!

Posted by Hitesh patel on Friday, August 02, 2013
  • TET-2 (6 to 8)ptc with Graduation
  • Apply Online-
  • Start-02-08-2013 , 2 pm
  • Last Date- 12-08-2013 Exam Date
  • Exam Date-01-09-2013 
  • Fee Open-350Rs
  • Sc,St,Obc- 250Rs ..
  • Form ane Challan Submitt Post office ma karavvanu.
 http://digitalimages.bhaskar.com/gujarat/epaperimages/02082013/AHMS365084-large.jpg
Kindly Share This Post »» »»


 

Source :-http://www.hiteshpatelmodasa.com/2013/08/tet-2-exam-declare.html
Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,  etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)


No comments:

Post a Comment